Biljartvereniging E.M.F. moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar men met plezier, voldoening en veilig kan sporten.

Daarom hanteren wij de gedragscode van NOC*NSF en hebben, mede in navolging van de richtlijnen van het ministerie van WVS, een vertrouwenscontactpersoon benoemd.

Bestuur E.M.F.,