Nieuws

Wij doen mee in het kader van het Dordts Sportakkoord.
Wij houden 4 open zaterdagochtenden, namelijk op
11 september, 18 september en op 9 oktober en 23 oktober
tussen 10:00 uur – 12:00 uur